نشانی
قم ناحیه صنعتی امید
خیابان شهیدان عسگری

دفتر تهران
۰۲۱-۶۶۹۲۴۶۹۶

کارخانه
۰۲۵-۳۳۴۴۳۸۶۱

فکس
۰۲۱-۶۶۵۷۴۹۹۲

ایمیل
info@ostuoreh.com

کانال تلگرام
ostuorehfood@

 

[Google_Maps_WD id=1 map=1]